Локација

Сала на ул. Скоевска бр.95-а, Радишани
Сала Партизан, Градски Парк
Карате Клуб Работнички

Телефон

Трајко Манасиев:
+389 78 377 750
Илија Манасиев:
+389 70 219 977

Семинар со Кеи Изава Сенсеи (7 ДАН Аикидо Хомбу Доџо Токио) во Софија

Објавено на 05/04/2023

24-25.03.2023 Семинар со Кеи Изава Сенсеи (7 ДАН Аикидо Хомбу Доџо Токио), потпретседавач на Меѓународната Аикидо Федерација.

На 24-25.03.2023 во Софија (Р. Бугарија) се одржа семинар со Кеи Изава Сенсеи (7 ДАН Аикидо Хомбу Доџо Токио). Кеи Изава Сенсеи е потпретседавач на Меѓународната Аикидо Федерација и поранешен претседавач на Меѓународната Аикидо Федерација. Семинарот беше организиран од Бугарската Аикидо Федерација. Нашиот клуб беше претставен со Илија Манасие в (4 ДАН Аикидо Аикидо Хомбу Доџо Токио) и Илија Манасие в (4 ДАН Аикидо Аикидо Хомбу Доџо Токио).