Локација

Сала на ул. Скоевска бр.95-а, Радишани
Сала Партизан, Градски Парк
Карате Клуб Работнички

Телефон

Трајко Манасиев:
+389 78 377 750
Илија Манасиев:
+389 70 219 977

За нас

Клубот “ПАТ КОН МИРОТ“ е основан во 2001 година, од Илија и Трајко Манасиеви. Успешната работа се темели на проверена програма и постојано лично усовршување.

Клубот успешно обучил и над 40 професионалци за обезбедување на имоти и лица. Посебно селектираната програма за обука е наменета за владеење на одреден број ефикасни зафати, нужни за лична одбрана и одбрана на обезбедуваното лице.

Создавање на аикидо клубот „Пат кон мирот“

Од создавањето на клубот во О.У Ацо Шопов (специјализирано за деца), на возраст од 6,5 до 12 години, во рамките на обуката, во школото тренирале над 200 деца. Клубот успешно ја продолжува традицијата, и систематски напредува.

Инструкторите Илија Манасиев (4 -ти ДАН Аикикаи Хомбу Доџо Токио) и Трајко Манасиев (4 -ти ДАН Аикикаи Хомбу Доџо Токио) работат под техничка помош супервизија и на Светски признатиот Христо Михаилов Сенсеи (6 -ти ДАН Аикикаи Хомбу Доџо Токио).

Соработки

Инструкторите својата стручност ја темелат и на мноштвото семинари и соработка со највидните мајстори на аикидо во Светот, од кои ги издвојуваме: