Локација

Сала на ул. Скоевска бр.95-а, Радишани
Сала Партизан, Градски Парк
Карате Клуб Работнички

Телефон

Трајко Манасиев:
+389 78 377 750
Илија Манасиев:
+389 70 219 977

Користење на оружје во АИКИДО

Техниките во АИКИДО се изведуваат на два начина: со или без оружје. Во нашиот клуб се вежбаат техники со користење на: дрвен мач (боккен), дрвен стап (џо) и дрвен нож (танто). Ова овозможува подобро увежбување на брзината, начинот на реакција како и на разбирање на смислата на секоја техника.

Дрвените оружја се крајно ефикасни, полесни за набавка и со намалена можност за повреда, па од тој аспект учениците се фокусираат на самата суштина на техниката.

Овие оружја се со иста големина и форма на оригиналните јапонски оружја, а некои од нив како што е на пример дрвениот стап ( џо), се сеуште во редовна употреба во полициските единици, поради својата ефикасност и издржливост на материјалот.